Skip to main content

Køretilladelse til TimeWinder-pladsen

I TimeWinders åbningstid er pladsen forbeholdt udstillede køretøjer og mekanik.

Nyere køretøjer kørende, såvel som parkerede, skal tydeligt kunne fremvise en tilladelse fra TimeWinder til parkering eller kørsel på pladsen.

Køretilladelser udstedes kun efter aftale med TimeWinders sekretariat inden træffet. Som udgangspunkt vil kun køretøjer, som - jævnfør aftaler med sekretariatet - har behov for adgang i åbningstiden pr. automatik få udleveret køretilladelse. 

Det kan eksempelvis være: 

  • TimeWinders egne ATV-køretøjer
  • Køretøj til affaldshåndtering
  • Køretøj vedr. kloak/VVS bil
  • Levering af mad/drikke til boder i åbningstiden
  • Andet

Ansøg om køretilladelse:

Skulle du have et behov, som vi har glemt at tage højde for, kan der ansøges om køretilladelse ved henvendelse til træfsekretariatet. 

Send anmodning pr. e-mail til: timewinder@timewinder.dk

Vedr. køretilladelser:

Tilladelsen må kun benyttes i det omfang, der er aftalt og kan inddrages på forlangende. Det er altid TimeWinders personale, der afgør om du må køre på pladsen eller ej.

Midlertidig køretilladelse kan udstedes i indgangen og efter personalets henvendelse til sekretariatet, på selve dagen mod depositum på kr. 500,-.

Efterleves retningslinjerne for tilladelsen ikke, mistes depositummet, og køretøjet bortvises fra træfpladsen.

Undtaget:

  • Rednings-køretøjer og politi
  • Køretøjer af nyere dato kan parkeres i åbningstiden på stumpemarkedets og kræmmermarkedets stande af stadeholderen. Her er p-tilladelse ikke et krav.
  • Handicap-hjælpemidler som el-crosser/scooter el. lign. (Skal være udstyret med handicapsymbol udstedt af Handicaporganisationernes Brugerservice): www.handicap.dk/brugerservice