Skip to main content

Komitéen TimeWinder

FORMÅL

Komitéen har til formål, på almennyttigt grundlag, at støtte initiativer som udbreder interessen for at bevare historisk mekanik og teknik i en funktionsdygtig stand med henblik på at viderebringe historien om tidligere tiders tekniske formåen, herunder den industrielle kulturarv, til et bredt publikum!

Gennem:

  • afholdelse af arrangementer hvor almenheden oplyses via generel levende historieformidling,
  • at støtte aktiviteter der fremmer bevarelse af den mekaniske og tekniske kulturarv,

samt

  • at støtte restaureringsprojekter der bevarer genstande i funktionsklar stand med henblik på fremvisning og demonstrering for det brede almene publikum.

TimeWinders bestyrelse

Formand

Dorthe Lindkilde

Næstformand

Michael Deichmann

Bestyrelses medlem

Nadia Agger

Bestyrelses medlem

Jørgen Ole Olesen

Bestyrelses medlem

Thomas Haulund-Aadorf

Komitéens medlemmer

Komite medlem

Peter Balslev

Komite medlem

Carsten Olsen

Komite medlem

Ditlev Hasselbalch

Komite medlem

Ann-Louise Hasselbalch

Komite medlem

Axel Schønberg

Komite medlem

Dennis Hansen

Komite medlem

Karen Veith

Kontakt Komiteen pr. mail: komiteen@timewinder.dk

(Mailen sendes i kopi til samtlige komité-medlemmer)