Stadernes størrelse er 3 meter facade og 3 meters dybde samt yderligere 3x4 m baggård tiltænkt din bil/trailer eller telt. 

Priser: En standard stade er 3 m facade og 3 m dyb + yderligere 4 meter 'baggård' til bil/trailer eller andet. Pris kr. 1000,- For alle tre dage

TimeWinder tilbyder stande i butikstelte med 3-4 stande i hvert telt. Åben facade ud til færdselsåre med overdækket gangareal til dine kunder.

Pris:

Standardtakst kr. 1000,- + telt kr. 1.500,- (+ gulv kr. 500,-)  

Stand i telt, 3x3m: kr. 2.500,-

Stand i telt m gulv, 3x3m: kr. 3.000,- 

Stand, enkelt valgfri dag, uden telt eller gulv: kr. 650

Pr. stade indgår 2 partout billetter, til enkelt dags stand, dog kun en dags billeter. Markedet foregår som resten af TimeWinder Nostalgidage, udendørs.

Opstilling af staderne kan påbegyndes fra fredag 17. maj 12.00- 22.00 og lørdag 18. maj fra kl. 7.00 til 9.30.

Biler og trailere der ikke kan tage ophold på staden skal være ude af eventpladsen senest ½ time før officiel åbningstid. Der henvises til publikum p-plads.

Kørsel på træfpladsen med køretøjer nyere end 1976 er ikke tilladt i åbningstiden, medmindre forudgående aftale foreligger og køretøjet er forsynet med en køretilladelse, anbragt synligt på køretøjet. Ved ekstraordinært opstået situationer kan teamlederen altid kontaktes for vejledning.

Markedet er forbeholdt stader indenfor livstil, håndværk, vintage, antik, design og unika samt fødevarespecialiteter* 

Nyproducerede kvalitetsvarer er tilladt og vi henstiller til, at man tilpasser indretning af standen til nostalgi-atmosfæren på TimeWinder. Billige "kineser" varer og lignende, er ikke tilladt.

*Der må sælges fødevarer emballeret til hjemmebrug. Der kan gives smagsprøver. Ønskes det at sælge slik, is eller fødevarer til konsumering på pladsen rettes særskilt henvendelse pr. mail til: timewinder@timewinder.dk eller på telefon 20241240.

Vilkår for markedsboder