Veteranbiler

Oplev bilens historie på TimeWinder, gense glemte mærker og modeller og forunders over den udvikling der lynhurtigt tog fart op gennem det 20. århundrede.

Automobilen har oplevet mangt og meget gennem tiden, to verdenskrige, ophøjelsen fra brugsgenstand til kulturarv. Kærligheden til de gamle biler er ikke blevet mindre.

Fra nyttekøretøj til hvermandseje

I de tidlige år var automobilet forbeholdt rige vovehalse. Da bilen fik reel nytteværdi var det op gennem tyverne og trediverne stadig mestendels i erhvervsøjemed at bilen fik sin berettigelse. Almindelig mennesker havde skam ikke bil. 

Efter 2. verdenskrig tog udviklingen fart og med Danmarks 'Ja tak' til Marshall-planen begyndte den amerikanske drøm om frihed at vinde indpas i samfundet. Importen af billige bilmærker gjorde op gennem 50'erne og 60'erne bilen til hvermandseje. 

Veteranbiler på TimeWinder

Entusiaster og veteranbilsejere deltager alle dagene på TimeWinder som udstillere med deres biler. Her kan du møde mærke-klubber, foreninger samt private samlere og ens for dem alle er at de brænder for deres interesse.

Bliv udstiller

TimeWinder – et veteranbiltræf?
Nej, - lad os allerførst begynde med at  fastslå at TimeWinder IKKE alene er et veteranbiltræf, men en nostalgi-festival i bredest mulige forstand hvor også veterankøretøjer er meget velkomne og på en måde en vigtig ingrediens i “TimeWinder nostalgi-gryde”, hvor fokus er på guldalderen for Danmarks industrialisering 1875 – 1975.  Periodens afslutning falder for bilernes vedkommende sammen med udfasningen af emaljenummerpladerne i danmark. (officielt 1. april 1976) . I TimeWinders  verden stopper "de gode gamle dage" altså her - mere eller mindre, idet der jo altid er en gråzone der kræver konduite og imødekommenhed for at håndhæve - noget TimeWinder prioriterer højt. Så har man en mekanisk perle der ikke helt kan leve op til alderskravet men som i udbredt grad bidrager til en historiefortælling, der giver mening i forhold til udstillingen på TimeWinder, opfordres man til at tage kontakt til os for nærmere information (se nederst).

Fin-bilsparkering
TimeWinder anderkender også nyere klassikere og ombyggede køretøjer og det arbejde der ligger bag opbygning, restaurering og vedligeholdelse af disse køretøjer, der i mange tilfælde befordrer deres entusiastiske ejere til træf.


Klubstande
TimeWinder tilbyder etablerede klubber at de kan få en stand på træffet på favorable vilkjår. Det betyder at man kan se frem til at møde mange forskellige mærkeklubber på træffet samt nogle af de mere bredt favnende klubber som f.eks Nordsjællands Veteranknallertklub og den lokale Halsnæs Classic Motorklub.
Skal din klub med kan man læse om tilbuddet her.

Yderligere oplysninger on klubstande, veteranløb og køretøjer generelt: Michael Deichmann, 22 27 86 51.

Takt og tone: Kan findes her